Wat is het effect dat kleuren hebben op de mens?

Iedereen weet dat kleuren een bepaald effect hebben op mensen. Dit effect kan vertaald worden in meer bewustwording van de werking van kleuren. In onze tijd bevestigt de wetenschap dat alle materie een vorm van energie is binnen één energiepatroon. De esoterische mens is zich altijd bewust geweest van energievelden in en om het lichaam heen.

Naast de gewone medische kennis kunnen we gebruik maken van kennis door de werkingen van verschillende energieën. Artsen, specialisten en therapeuten blijven we dus nodig hebben, maar door iemand die kennis heeft van kosmische wetten kan er misschien een bijdrage geleverd worden aan het heelwordingsproces van de mens. Dit betekent dat alternatieve geneeswijze complementair zijn.

Geef kleur aan je leven!

De 5 elementen

Healing vindt plaats doordat er vijf elementen zijn. De bekende vier water, lucht, aarde en vuur en de minder bekende is ether. Dit laatste kun je beter zien als een doordringbare vloeistof die overal aanwezig is en dus de hele kosmos doordringt. Onze aarde en alle andere planeten en sterrenstelsels drijven als het ware in die vloeistof. We hebben dus een continu verbinding met al die planeten en met alles en iedereen, vandaar bijvoorbeeld astrologie. Ook kleurentherapie op afstand werkt door dit principe van healing.

Woordenlijst

Esoterie 
Duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Kosmische wetten 
Een begrip binnen de esoterie. Kosmische wetten worden gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn.
Alternatieve geneeswijzen 
Onder alternatieve geneeswijzen vallen alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.
Healing 
Wordt gebruikt als een verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en paranormale handelingen die men onder behandeling van een therapeut kan ondergaan, maar die men ook als zelftherapie uitvoert. Het beoogt het contact te herstellen met de de zogenaamde kosmische levensenergie.
Elementen
De stoffen of krachten waartoe volgens oude religies alles op aarde te herleiden is.
Element Water 
Staat voor cohesie/adhesie & attractie.
Element Lucht 
Staat voor duwen, repulsie, steunen & bewegen.
Element Aarde
Staat voor hardheid/zachtheid, ruwheid/gladheid & zwaarte/lichtheid.
Element Vuur 
Staat voor warmte en koude.
Element Ether 
Vijfde element, afkomstig uit de Griekse filosofie. Ether is geen aards element maar zorgt voor de beweging van de hemellichamen.
Astrologie
Verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen.
Kleurentherapie
Een alternatieve geneeswijze die ervan uit gaat dat kleuren en licht gebruikt kunnen worden om een verstoorde energiebalans te herstellen en daarmee klachten te verhelpen.