In Nijmegen-Noord is een sauna van 3600 jaar oud ontdekt met zweethutten en koudwaterbaden

Dat is volgens de gemeente Nijmegen uniek voor het vasteland van Europa. Er zijn eerder wel in Groot-Brittannië en Ierland zulke sauna’s ontdekt. De sauna is gevonden in de Waalsprong waar veel woningbouw plaatsvindt. Het was op een open plek in een eikenbos langs een dode rivierarm, een restgeul. Mensen hebben daar 36 eeuwen geleden een maalsteen neergelegd met een bronzen dolkje erbij. Zulke offerrituelen kwamen vaak voor in de bronstijd.

‘Uit de prehistorie’

“Het stamt uit de Bronstijd, in de prehistorie. Die liep af rond de jaartelling. De opgraving was al begonnen in 2001, daar kwamen we een laag stookafval tegen met daaronder omtrekken van hutten en waterkuilen”, vertelde archeoloog Peter van den Broeke in het Radio Gelderland-programma Lunchpauze. “De steen werd gebruikt om te koken, maar ook om stoom op te wekken door er koud water overheen te gooien.”

Hete kleibollen

In de sauna werden – anders dan in Groot-Brittannië en Ierland – niet alleen hete stenen gebruikt, maar vooral hete kleibollen. Daarvan zijn er honderden gevonden. Dat valt te verklaren uit de ligging van de vindplaats: de Betuwse kleigronden. Daarnaast zijn ook scherven van aardewerk, een bronzen bijlfragment, dierlijke resten en bewerkt vuursteen gevonden. Bijzonder is de ontdekking van hoefsporen, mogelijk van offerdieren.

Welk deel van het jaar het gebruikt werd, weten we niet. Wel is duidelijk dat er tientallen jaren is gebruikt, gezien de laag stookafval die er is gevonden, vult de archeoloog aan.

‘Heel bijzonder’

Onduidelijk is wie naar deze plek kwamen: families uit de omgeving van wie de boerderijen al bekend zijn of religieuze specialisten uit een veel ruimer gebied. “We willen altijd zoveel mogelijk weten hoe mensen in het verleden leefden, maar dit is al heel bijzonder.”

De gemeentelijke archeologische dienst bestudeert de vondsten.

Bron: gld.nl

Foto: © Gemeente Nijmegen