Al benauwd genoeg!

Astma wordt vaak veroorzaakt door allergie en berust op kramptoestanden van spiervezeltjes in de wand van de kleine luchtpijpvertakkingen. Tussen de aanvallen door heeft een astmapatiënt vrijwel geen klachten en voelt zich dan ook geen patiënt. Onder invloed van de droge warmte in de saunacabine gaan de spieren zich ontspannen. Dus ook de hele kleine spiertjes, en dat is precies wat een astmapatiënt nodig heeft om geen aanval te krijgen.

Zowel in binnen- als in buitenland is veel onderzoek gedaan naar de werking van de sauna op astma. Door regelmatig saunabezoek neemt het aantal aanvallen af en ademhalingsmoeilijkheden worden minder. Dit komt ook omdat het zenuwstelsel in de sauna zo gunstig wordt beïnvloed. En ook komt er in de sauna meer cortisol in het bloed. Deze stof, die afgescheiden wordt door de bijnierschors geeft een verlaging van reacties, dus ook van de reacties die een astma-aanval veroorzaken.

Preventie verkoudheid

En wat dacht je van de preventie van de sauna tegen verkoudheid? Voor astmapatiënten altijd een bron van problemen. Wie regelmatig naar de sauna gaat heeft van verkoudheid nauwelijks meer last. Zelfs bij griepepidemieën komen trouwe saunabezoekers er altijd goed af. De wisseling van hoge en lage temperaturen bouwt in het lichaam een natuurlijke weerstand op tegen die vervelende verkoudheden.

Onderzoeken en medisch researchwerk hebben aangetoond dat sauna bij astmapatiënten een sterk positieve invloed heeft op de meetbare luchtverplaatsing in de longen. De vitale capaciteit neemt toe, zoals dat met een mooi woord heet. Astmalijders die vaak met een wat opgeblazen long te kampen hebben en ook erg vatbaar zijn voor infecties van hun luchtwegen hebben zeer veel baat bij de sauna, waar ze gehard worden en hun weerstandsvermogen verhoogd wordt.

Chronische bronchitis

En wat geldt voor astmapatiënten geldt ook voor mensen die last hebben van chronische bronchitis. De praktijk heeft bewezen dat regelmatig saunabezoek zeer verlichtend werkt.

Probeer het zelf

Sauna niet geschikt voor mensen met astma en chronische bronchitis? Vergeet het maar en probeer het maar! Je zult ervaren dat het juist een heerlijke opluchting is!

Woordenlijst

Astma
Chronische aandoening van de luchtwegen , die samengaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen.
Kramp
Het onwillekeurig plotseling samentrekken van de vezels van spieren.
Spiervezel
Bestaat uit myofibrillen, gevonden in de dwarsgestreepte spieren.
Myofibrillen
Een onderdeel van het cytoskelet. Ze zijn opgebouwd uit lepelvormige moleculen van het eiwit myosine.
Cytoskelet
Bestaat uit verschillende soorten polymeren van eiwitten in cellen, die samen zorgen voor stevigheid, vorm en beweeglijkheid.
Luchtpijp-vertakking 
(bronchi) luchtwegen ten behoeve van de ademhaling die in grootte tussen de luchtpijp (trachea) en bronchioli in zitten.
Zenuwstelsel 
Het orgaansysteem dat een coördinerende rol speelt bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van zintuigelijke prikkels en de emotionele en cognitieve processen.
Cortisol 
Een corticosteroïde, het is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnierschors uit cholesterol.
Bijnier
Kleine organen die als kapjes op de nieren liggen, ervan gescheiden door vetweefsel.
Bijnierschors 
Buitenste laag, bestaande uit drie lagen.
Verkoudheid 
Een virale infectie van de bovenste luchtwegen (neus en keel).
Chronische bronchitis
ontsteking van de bronchiën, oftewel de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp en de longblaasjes. Chronische bronchitis is een vorm van bronchitis die niet meer overgaat.