Kegelvormige Tent

De Tipi is een typische nomaden woning, het is, in tegenstelling tot de wigwam, erg gemakkelijk er een te bouwen of af te breken.

De Tipi is een kegelvormige tent die gemiddeld zo’n tien tot twaalf palen bevat. Soms worden er ook zestien palen gebruikt, deze verwijzen naar de zestien geesten. De samengebonden palen zijn bedekt met bizonhuiden.

In de Tipi zaten de mannen aan de noordkant van de tent en de vrouwen aan de zuidkant. De Tipi was het domein van de vrouwen. Terwijl de mannen op jacht waren zorgden zij voor een vuur waarop gekookt werd en waar zij zichzelf aan verwarmden.

Speciale ceremonies

Het vuur in de Tipi werd ook gebruikt bij de speciale ceremonies waarbij ze de vier elementen (aarde, vuur, water & lucht) vereerden. Tijdens die ceremonies werd er sprenkelwater op de gloeiend hete stenen in het vuur gegooid. Voor feesten en ceremonies werden Tipi’s in cirkels gezet, daarbinnen vond het feest of de ceremonie plaats.

Typische Tipi!

Woordenlijst

Tipi
Kegelvormige tent die bedekt is met dierenhuiden of canvas en snel afgebroken en opgezet kan worden. Het woord Tipi is afkomstig uit het Lakota, een Amerikaanse indianentaal.
Nomaden 
Mensen of bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans mee met hun vee rondtrekken.
Wigwam 
Koepelvormige of kegelvormige hut die bedekt is met rietmatten of boombast. Het woord wigwam is afkomstig uit het Algonkin, een Noord-Amerikaanse indianentaal.
Ceremonie 
Plechtigheid. Tijdens een ceremonie worden rituele handelingen uitgevoerd, die vaak strikt vastgelegd zijn. Sommige ceremonies zijn unieke gebeurtenissen, andere ceremonies worden regelmatig uitgevoerd en zijn vaak een eeuwenoude traditie.
Elementen 
De stoffen of krachten waartoe volgens oude religies alles op aarde te herleiden is.
Element Aarde 
Staat voor hardheid/zachtheid, ruwheid/gladheid & zwaarte/lichtheid.
Element Vuur 
Staat voor warmte en koude.
Element Water 
Staat voor cohesie/adhesie & attractie.
Element Lucht
Staat voor duwen, repulsie, steunen & bewegen.